Hlas v populárnej hudbe a zborové zoskupenia

Hlas v populárnej hudbe sa v niektorých žánroch a štýloch dokázal približovať zvuku hudobného nástroja, napríklad elektrickej gitary. Pracuje s inými registrami a inými technikami.
Nie je vhodné porovnávať, ktorý spevák je lepší a ktorý menej, ak spievajú odlišný žáner hudby. Všeobecne platí, že spevák klasickej hudby iba ťažko zaspieva štýlovo a žánrovo pôsobivo rockovú či populárnu pieseň, no a spevák populárnej hudby by sa ťažko uplatnil napríklad v opere, ale to nič neuberá na ich jedinečnosti a kvalite v príslušnej oblasti.

Soprán (v populárnej hudbe)

 Alt

 Tenor

Barytón

Bas

Vokálne súbory